Prejsť na obsah
Uchádzači

Študenti nastupujúci do 1. ročníka na bakalárskom stupni štúdia absolvovali pred začiatkom akademického roka Úvod do štúdia.

Obsahom Úvodu do štúdia boli bezplatné kurzy matematiky a fyziky, ktoré študentom môžu pomôcť k úspešnému zvládnutiu týchto predmetov počas štúdia na fakulte. Okrem kurzov prebehli prednášky, kde sa zoznámili bližšie s fakultou a spôsobom štúdia, získali informácie o študijnom oddelení, knižnici, ubytovaní, laboratóriách, mimoškolských aktivitách a mnoho ďalších zaujímavých vecí.

 

PROGRAM ÚVOD DO ŠTÚDIA 2021/2022

 Kurz matematiky, miestnosti: aula, T-201, T-31, T-32

 

Denné štúdium,  výučba v prezenčnej metóde 

7.9.2021 (utorok)

8:00 – 14.00 kurz matematiky

14:15 aula – Prednáška č. 1 „Ako sa vyznať na fakulte a v jej areáli“     

 

8.9.2021 (streda)

8:00 – 14.00 kurz matematiky (UIAM)

14:15 aula – Prednáška č. 2 „Pravidlá bezpečnosti – aby sa nám nič nestalo“

 

9.9.2021 (štvrtok)

8:00 – 14.00 kurz matematiky (UIAM)

14:15 aula – Prednáška č. 3 „Základné pravidlá štúdia, AIS“

 

10.9.2021 (piatok)

8:00 – 14.00 kurz matematiky (UIAM)

 

Denné štúdium, výučba v kombinovanej metóde 

11.9.2021 (sobota), miestnosť: aula

8:00 – 15.50 kurz matematiky (UIAM)

16:00 Prednášky:  „Ako sa vyznať na fakulte a v jej areáli“

                                „Pravidlá bezpečnosti - aby sa nám nič nestalo“

Kurz fyziky, miestnosti: aula, T-201, T-31, T-32

 

Denné štúdium,  výučba v prezenčnej metóde

13.9.2021 (pondelok)

8:00 – 14.00 kurz fyziky (UMAT)

14:15 aula - Prednáška č. 4Bývanie na internáte, mobility, mimoškolské aktivity“

 

14.9.2021 (utorok)

8:00 – 14.00 kurz fyziky (UMAT)

 

15.9.2020 (streda) – štátny sviatok

 

16.9.2021 (štvrtok)

8:00 – 14.00 kurz fyziky (UMAT)

14:15 aula - Prednáška č. 5 „Akademická knižnica. Aký výskum robíme na fakulte a čo z toho majú študenti

 

17.9.2021 (piatok)

8:00 – 14.00 kurz fyziky (UMAT)

 

Denné štúdium, výučba v kombinovanej metóde

18.9.2021 (sobota), miestnosť: aula

8:00 – 15.50 kurz fyziky (UMAT)

16: 00 Prednášky: „Základné pravidlá štúdia, AIS“

                                 „Akademická knižnica. Aký výskum robíme na fakulte a čo z toho majú študenti“