Prejsť na obsah
Uchádzači

Študenti nastupujúci do 1. ročníka na bakalárskom stupni štúdia absolvovali pred začiatkom akademického roka Úvod do štúdia.

Obsahom Úvodu do štúdia boli bezplatné kurzy matematiky a fyziky, ktoré študentom môžu pomôcť k úspešnému zvládnutiu týchto predmetov počas štúdia na fakulte. Okrem kurzov prebehli prednášky, kde sa zoznámili bližšie s fakultou a spôsobom štúdia, získali informácie o študijnom oddelení, knižnici, ubytovaní, laboratóriách, mimoškolských aktivitách a mnoho ďalších zaujímavých vecí.

 

Prednášky

 

Prednáška - Pravidlá bezpečnosti – aby sa nám nič nestalo

Študenti I. roku bakalárskeho štúdia (platí aj pre tých, ktorí budú zaradení do vyšších ročníkov po uznaní predmetov), ktorí ku dnešnému dňu neodovzdali vyplnené tlačivo Prehlásenie o vstupnej inštruktáži, vyplnia tlačivo a pošlú poštou, resp. osobne odovzdajú v podateľni fakulty do konca septembra 2020.

Prehlásenie o vstupnej inštruktáži – TLAČIVO

 

Prednáška - Základné pravidlá štúdia

 

Prednáška - Bývanie na internáte

 

Prednáška - MOBILITY

 

Prednáška - Akademická knižnica

 

Postup prihlásenia na online meeting alebo prednášku