Prejsť na obsah
Uchádzači

Študenti nastupujúci do 1. ročníka na bakalárskom stupni štúdia absolvovali pred začiatkom akademického roka Úvod do štúdia.

Obsahom Úvodu do štúdia boli bezplatné kurzy matematiky a fyziky, ktoré študentom môžu pomôcť k úspešnému zvládnutiu týchto predmetov počas štúdia na fakulte. Okrem kurzov prebehli prednášky, kde sa zoznámili bližšie s fakultou a spôsobom štúdia, získali informácie o študijnom oddelení, knižnici, ubytovaní, laboratóriách, mimoškolských aktivitách a mnoho ďalších zaujímavých vecí.

 

Akademický rok 2021/2022

Pavilóny fakulty – rozpis budov na fakulte

Prednáška - Pravidlá bezpečnosti – aby sa nám nič nestalo

Študenti I. roku bakalárskeho štúdia (platí aj pre tých, ktorí budú zaradení do vyšších ročníkov po uznaní predmetov), ktorí sa prednášky nezúčastnili a ku dnešnému dňu neodovzdali vyplnené tlačivo „Prehlásenie o vstupne inštruktáži k dodržiavaniu BOZP“, si prehlásenie vytlačia, vyplnia, podpíšu a pošlú poštou, resp. osobne odovzdajú v podateľni fakulty do konca septembra 2021.

Prehlásenie o vstupnej inštruktáži – TLAČIVO

 

Prednáška – Ako sa vyznať na fakulte + tvorba fakultných mailov

 

Prednáška - Základné pravidlá štúdia

 

Prednáška - Akademická knižnica

 

Prednáška - Bývanie na internáte

 

Prednáška - MOBILITY

Prednáška - Mimoškolské aktivity

 

Postup prihlásenia na online meeting alebo prednášku