Prejsť na obsah
Uchádzači

Vážení uchádzači,

boli ste prijatí, resp. podmienečne prijatí na bakalárske štúdium v akademickom roku 2022/2023 na dennú formu štúdia prezenčnou, alebo kombinovanou metódou. Rozhodnutie o prijatí na štúdium Vám doručíme prostredníctvom Slovenskej pošty do vlastných rúk.

 

ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

ZOZNAM PODMIENEĆNE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

 

Ak sa rozhodnete pre štúdium na fakulte, vyplňte najneskôr do 17.07.2022 elektronickú návratku (E-návratka) na štúdium.

E – NÁVRATKA

Na e-mail zadaný v e-prihláške Vám budú v priebehu nasledujúcich dní odoslané prihlasovacie údaje do aplikácie „E-návratka k prihláške na štúdium na STU“, v ktorej vyjadríte záujem o štúdium (nevyhnutné vyplniť všetky požadované sekcie).

Vstup do e-návratky a vyplnenie jednotlivých sekcií je možný do 17.07.2022.

 

ÚVOD DO ŠTÚDIA

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium do 1. roku pred začiatkom akademického roka povinne absolvujú ÚVOD DO ŠTÚDIA. Program a termíny pre rok 2022/2023 aktualizujeme najskôr v auguste, nájdete TU.

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy môže fakulta vydať iba zapísanému študentovi, najskôr od 02.09.2022. V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 01.09.2022).

 

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2022/2023 – 19.09.2022

 

ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2022/2023        

Harmonogram akademického roka