Prejsť na obsah
Výskum

Hodnotenie riešených grantových projektov sa riadi podľa príslušných smerníc MŠ a grantových agentúr.

Za kvalitu riešenia plne zodpovedá riešiteľský kolektív projektu príslušnej grantovej agentúre.

Evidencia a administrácia projektov VEGA, KEGA, APVV, Iné domáce, Mladý výskumník, Mladý výskumník Excelentné tímy, Inštitucionálne projekty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok: Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov 

Evidencia a administrácia zahraničných projektov: Oddelenie zahraničných projektov
Evidencia a administrácia projektov pre prax: Odbor prevádzky a správy
Evidencia a administrácia projektov ESF: Oddelenie projektov štrukturálnych fondov 

ROK 2021

Počty aktuálne riešených projektov 2021

 VEGA 19
 KEGA 13
 APVV 16
 Iný domáci  výskumný
 vzdelávací
 Zahraničný  výskumný H2020 7
 výskumný iný 4
 vzdelávací H2020 1
 vzdelávací iný 5
 Podporené rektorom
 Mladý výskumník 6
 Mladý výskumník-excelentné tímy 1
 Inštitucionálne projekty  Inkubátor nápadov a myšlienok
 výskumno/vývojové projekty
 Projekty riešené pre prax (PČ)  výskumné 205
 iné
 CEEPUS (počet aktuálnych sietí)
 Spolu 277

 

Bližšie informácie o jednotlivých riešených projektoch nájdete v akademickom informačnom systéme. Voľný prístup k prehľadu projektov môžete nájsť na tejto linke.