Prejsť na obsah
Výskum

Hodnotenie riešených grantových projektov sa riadi podľa príslušných smerníc MŠ a grantových agentúr.

Za kvalitu riešenia plne zodpovedá riešiteľský kolektív projektu príslušnej grantovej agentúre.

Evidencia a administrácia projektov VEGA, KEGA, APVV, Iné domáce, Mladý výskumník, Mladý výskumník Excelentné tímy, Inštitucionálne projekty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok: Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov 

Evidencia a administrácia zahraničných projektov: Oddelenie zahraničných projektov
Evidencia a administrácia projektov pre prax: Odbor prevádzky a správy
Evidencia a administrácia projektov ESF: Oddelenie projektov štrukturálnych fondov 

ROK 2021

Počty aktuálne riešených projektov 2021

VEGA 16
KEGA 8
APVV 11
Iný domáci výskumný
vzdelávací 1
Zahraničný výskumný H2020
výskumný iný
vzdelávací H2020
vzdelávací iný
Podporené rektorom
Mladý výskumník 10
Mladý výskumník-excelentné tímy 1
Inštitucionálne projekty Inkubátor nápadov a myšlienok
výskumno/vývojové projekty
Projekty riešené pre prax (PČ) výskumné 40
iné
CEEPUS (počet aktuálnych sietí)
Spolu 47

 

Bližšie informácie o jednotlivých riešených projektoch nájdete v akademickom informačnom systéme. Voľný prístup k prehľadu projektov môžete nájsť na tejto linke.