Prejsť na obsah
Výskum

Hodnotenie riešených grantových projektov sa riadi podľa príslušných smerníc MŠ a grantových agentúr.

Za kvalitu riešenia plne zodpovedá riešiteľský kolektív projektu príslušnej grantovej agentúre.

Evidencia a administrácia projektov VEGA, KEGA, APVV, Iné domáce, Mladý výskumník, Mladý výskumník Excelentné tímy, Inštitucionálne projekty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok: Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov 

Evidencia a administrácia zahraničných projektov: Oddelenie zahraničných projektov
Evidencia a administrácia projektov pre prax: Odbor hospodárskych a administratívnych činností
Evidencia a administrácia projektov ESF: Oddelenie projektov štrukturálnych fondov 

ROK 2017

RIEŠENÉ PROJEKTY NA MTF STU V ROKU 2017
VEGA 29
KEGA 5
APVV 14
Iný domáci projekt 6
Inštitucionálne projekty 4
Projekty Inkubátor nápadov a myšlienok 7
Mladý výskumník (STU) - excelentné tímy 4
Mladý výskumník 15
Zahraničné projekty 8
Projekty H2020 1
Projekty riešené pre prax (PČ) 193
SPOLU 286

 

Zameranie riešených projektov v roku 2017
Výskumné VEGA 29
APVV 14
Iné domáce projekty 5
Mladý výskumník (STU) - excelentné tímy  4
Mladý výskumník 15
Inštitucionálne projekty 4
Projekty Inkubátor nápadov a myšlienok 7
Zahraničné projekty 4
Projekty H2020 1
Projekty riešené pre prax (PČ) 172
SPOLU 255
 
Vzdelávacie KEGA 5
Iné domáce projekty 1
Zahraničné projekty 4
Projekty riešené pre prax (PČ) 21
SPOLU 31

Bližšie informácie o jednotlivých riešených projektoch nájdete v akademickom informačnom systéme. Voľný prístup k prehľadu projektov môžete nájsť na tejto linke.