Prejsť na obsah
Výskum

Hodnotenie riešených grantových projektov sa riadi podľa príslušných smerníc MŠ a grantových agentúr.

Za kvalitu riešenia plne zodpovedá riešiteľský kolektív projektu príslušnej grantovej agentúre.

Evidencia a administrácia projektov VEGA, KEGA, APVV, Iné domáce, Mladý výskumník, Mladý výskumník Excelentné tímy, Inštitucionálne projekty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok: Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov 

Evidencia a administrácia zahraničných projektov: Oddelenie zahraničných projektov
Evidencia a administrácia projektov pre prax: Odbor prevádzky a správy
Evidencia a administrácia projektov ESF: Oddelenie projektov štrukturálnych fondov 

ROK 2020

Počty aktuálne riešených projektov 2020

VEGA 26
KEGA 13
APVV 14
Iný domáci výskumný 1
vzdelávací 2
Zahraničný výskumný H2020 8
výskumný iný 5
vzdelávací H2020 1
vzdelávací iný 2
Podporené rektorom
Mladý výskumník 10
Mladý výskumník-excelentné tímy 2
Inštitucionálne projekty Inkubátor nápadov a myšlienok
výskumno/vývojové projekty 15
Projekty riešené pre prax (PČ) výskumné 163
iné 6
CEEPUS (počet aktuálnych sietí)
Spolu 268

 

Bližšie informácie o jednotlivých riešených projektoch nájdete v akademickom informačnom systéme. Voľný prístup k prehľadu projektov môžete nájsť na tejto linke.