Prejsť na obsah
Oddelenie prevádzky

Oddelenie prevádzky zabezpečuje bezproblémový chod fakulty ako aj správu budov a okolitého zázemia. Prostredníctvom oddelenia sú zabezpečované upratovacie a strážne služby, opravy a údržba, bezporuchovosť dodávky energií a zákonom predpísané revízie.

Základnou snahou odboru je čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie zabezpečovanie prevádzok všetkých pracovísk fakulty. 

Dôležitou aktivitou oddelenia je zabezpečovanie prevádzkovania plavárne, bufetov, prednáškových priestorov a využívanie výrobných priestorov za účelom komerčného prenájmu a teda zhodnocovania investícií fakulty.

Zároveň sa oddelenie podieľa na organizovaní rôznych podujatí, seminárov a konferencií, či už pre interné potreby fakulty, alebo externých záujemcov.

Okrem vyššie uvedeného oddelenie zabezpečuje a udržuje vozový park, prevádzkuje spisovú službu a zodpovedá za archiváciu dokumentov.

 

Vedúca oddelenia prevádzky
PhDr. Mária Markovičová
kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 206
Mobil: 0948 936 665
E-mail: maria_markovicova@stuba.sk

 

Referát energetiky a revíznych činností
Ing. Agnesa Pavlíková
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo  12
Kontakt: 0918 646 055
E-mail: agnesa.pavlikova@stuba.sk

 

Referát dopravy
Daniela Romanová – pracovníčka autodopravy
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 53
Kontakt:  0918 646 022
E-mail: daniela.romanova@stuba.sk

 

Drahomír Lederleitner - vodič
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 52
Kontakt: 0905 473 225
E-mail: drahomir.lederleitner@stuba.sk

 

Referát správy majetku
Oľga Martinkovičová – pracovníčka správy majetku - fakultná
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 204a
Mobil: 0918 646 028
E-mail: olga.martinkovicova@stuba.sk

 

Ing. Anna Partlová - pracovníčka správy majetku
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 204b
Kontakt: 0917 490 399
E-mail: anna.partlova@stuba.sk

 

Bc. Lýdia Zvolenská - pracovníčka správy majetku
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 204b
Kontakt:
E-mail: lydia.zvolenska@stuba.sk

 

Referát  podateľne a  registratúra
Jana Macháčová – administratívna pracovníčka v podateľni
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 8
Mobil: 0908 674 053
E-mail: jana.machacova@stuba.sk

 

Archív    
Jana Fabiánová – referentka
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 205
Kontakt: 0908 674 065
E-mail: jana.fabianova@stuba.sk

 

Referát pre ekonomické činnosti
Ľubica Révesová - referentka
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 205
Kontakt: 0908 674 052
E-mail: lubica.revesova@stuba.sk

 

Referát MTZ 
Eva Križanová - prevádzkový referent
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo 205
Kontakt: 0918 646 029
E-mail: eva.križanova@stuba.sk

 

Mgr. Elena Janíčková – prevádzkový referent
Kancelária: ulica J. Bottu 25
Kontakt: 0917 865 242
E-mail: elena.janickova@stuba.sk

 

Sklad
Eva Križanová - skladník
Číslo miestnosti skladu: 51
Kontakt: 0918 646 029
E-mail: eva.krizanova@stuba.sk 

 

Referát údržby 
Ján Forner - údržbár
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25
Kontakt: 0917 866 251
E-mail: jan.forner@stuba.sk

 
Michal Bohunický – údržbár, elektrikár
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25
Kontakt: 0917 866 252
E-mail: michal.bohunicky@stuba.sk

 

Jaroslav Novota - údržbár
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25
Kontakt: 0917 866 253
E-mail: jaroslav.novota@stuba.sk

 

Jozef Zelník – údržbár, vodár
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25
Kontakt: 0918 646 025
E-mail: jozef.zelnik@stuba.sk

 

Jozef Novák – údržbár, vodár, kúrenár
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25
Kontakt: 0917 866 250
E-mail: jozef.novak@stuba.sk

 

Pracovníčky plavárne
Jana Petrovičová – pracovníčka plavárne
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25,  plaváreň miestnosť č. 14
Kontakt: 0908 674 067
E-mail: jana.petrovicova@stuba.sk

 

Jozefína Brestovanská – pracovníčka plavárne
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, plaváreň miestnosť č. 14
Kontakt: 0908 674 067
E-mail: jozefina.brestovanska@stuba.sk

 

Strojovňa
Jozef Fridrich - strojník
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, strojovňa
Kontakt: 0906 068 314
E-mail: jozef.fridrich@stuba.sk

 

Milan Šram - strojník
Kancelária: ulica Jána Bottu č. 25, strojovňa
Kontakt: 0906 068 314
E-mail: milan.sram@stuba.sk