Prejsť na obsah
Oddelenie prevádzky a správy

Oddelenie prevádzky a správy zabezpečuje bezproblémový chod fakulty ako aj správu budov a okolitého zázemia. Prostredníctvom oddelenia sú zabezpečované upratovacie a strážne služby, opravy a údržba, bezporuchovosť dodávky energií a zákonom predpísané revízie.

Základnou snahou odboru je čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie zabezpečovanie prevádzok všetkých pracovísk fakulty. 

Dôležitou aktivitou oddelenia je zabezpečovanie prevádzkovania plavárne, bufetov, prednáškových priestorov a využívanie výrobných priestorov za účelom komerčného prenájmu a teda zhodnocovania investícií fakulty.

Zároveň sa oddelenie podieľa na organizovaní rôznych podujatí, seminárov a konferencií, či už pre interné potreby fakulty, alebo externých záujemcov.

Okrem vyššie uvedeného oddelenie zabezpečuje a udržuje vozový park, prevádzkuje spisovú službu a zodpovedá za archiváciu dokumentov.

Telefónny kontakt:

Vedúca oddelenia prevádzky a správy

Mgr. Elena Janíčková
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 016
Telefón: +421 906 068 168
Mobil: +421 0917 865 242
E-mail: elena.janickova@stuba.sk

Referát prevádzky

Radovan Široký
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 006
Telefón: +421 0906 068 141
Mobil: +421 0918 646 000
E-mail: radovan.siroky@stuba.sk

Referát energetiky

Ing. Renáta Hužičková
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 018
Telefón: +421 906 068 156
Mobil: +421 0918 646 046
E-mail: renata.huzickova@stuba.sk

Referát dopravy

Daniela Romanová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 26
Telefón: +421 0906 068 181
Mobil: +421 0918 646 022
E-mail: daniela.romanova@stuba.sk

Referát BOZP a PO                                                                                                                           

Mária Markovičová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 014
Telefón: +421 0906 068 190
Mobil: +421 0918 646 066
E-mail: maria.markovicova@stuba.sk

Referát majetku

Oľga Martinkovičová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 004
Telefón: +421 0906 068 154
Mobil: +421 0918 646 028
E-mail: olga.martinkovicova@stuba.sk

Referát  prevádzky a registratúra

Zuzana Sorádová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 042
Telefón: +421 0906 068 186
Mobil: +421 0918 646 014
E-mail: zuzana.soradova@stuba.sk

Archív, podateľňa  a rozmnožovňa                                                                                                                             

Eva Štefková
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 042
Telefón: +421 906 068 186
E-mail: eva.stefkova@stuba.sk

Referát MTZ                                                                                                                           

Eva Križanová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 014
Telefón: +421 906 068 147
Mobil: +421 918 646 029
E-mail: eva.stefkova@stuba.sk

Referát dopravy - vodič                                                                                                               

Drahomír Lederleitner
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 36
Telefón: +421 906 068 208
Mobil: +421 0905 473 225
E-mail: drahomir.lederleitner@stuba.sk

Prevádzkový montér                                                                                                   

Ján Forner
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 32
Telefón: +421 906 068 198
Mobil: +421 0917 866 251
E-mail: jan.forner@stuba.sk

Prevádzkový elektrikár                                                                                     

Jozef Tollar
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 32
Telefón: +421 906 068 198
Mobil: +421 0917 866 250
E-mail: jozef.tollar@stuba.sk