Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Manufacturing. Termín na podanie projektových návrhov vo fáze  pre-call je do 8. 4. 2020.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

http://eitmanufacturing.eu/wp-content/uploads/EIT-Manufacturing-_-Call-for-Proposals-2021-Guidelines.pdf

 

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Digital.

Termín na podanie projektových návrhov je do 7. 5. 2020.

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.eitdigital.eu/fileadmin/files/2020/eitdigital2021/EIT-Digital-2021-document.pdf

 

Výzva na predkladanie ŽONFP

Dňa 08.01.2020 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020

Kód výzvy: 5/FMP/11b
Dátum vyhlásenia:08.01.2020
Dátum uzavretia: 09.03.2020
Prioritná os: 3.Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: 5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Bližšie informácie k výzve nájdete zverejnené na webe:
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vyzva-predkladanie-zonfp-12.html

 

Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko-Maďarsko SKHU/1902

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Uzávierka výzvy je 16.12.2019.

V Rámci výzvy sú otvorené nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra so špecifickým cieľom: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Prioritná os 2 – Zvýšenie cezhraničnej spolupráce verejných autorít a občanov 

 Viac informácií: http://www.skhu.eu/call-for-proposals/call-for-proposals-skhu-1902

 

SMART 3. výzva na projekt otvorená!

V rámci programu SMART, klasteru EUREKA, bola vyhlásená výzva na podávanie projektových návrhov, ktorá je otvorená do 11. 11. 2019.

Skrátené projektové návrhy je možné podávať do predbežného výberového procesu, kde následne prebiehajú pripomienkovania a diskusie s klasterom. Kritériá potrebné na podanie Predbežných projektových návrhov nájdete tu. Ak máte nápad na Inovatívny projekt v oblasti „Advanced Manufacturing“ a chceli by ste sformovať medzinárodné konzorcium na jeho rozvoj, SMART ponúka možnosť zúčastniť sa SMART Proposer´s Day dňa 3.10.2019 v Leuven-e, v Belgicku. Viac informácii o stretnutí nájdete na tomto linku.

Projekt SHUTTLE PCP otvorí 20. Septembra 2019 výzvu na výberové konanie na podporu vývoja s názvom Scientific High-throughput and Unified Toolkit for Trace analysis by forensic Laboratories in Europe”.

Víťazné inštitúcie a organizácie môžu získať v prvej fáze kontrakt až do výšky 240.000 € na inštitúciu. Pre viac informácií o PCP výberovom konaní a pre následný prístup k dokumentom od 20. Septembra neváhajte navštíviť stránku  https://www.shuttle-pcp.eu/pre-commercial-procurement/

 

Aktuálne je otvorená projektová výzva z konzorcia EIT Manufacturing, kde je termín na podanie pre-call do 8. 4. 2019. Viac informácií nájdete tu.

Navrhované témy projektov v EIT Manufacturing z Match Making Event-u členov konzorcia, ktorý sa konal vo februári 2019 v San Sebastián nájdete tu.