Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

 

Výberové kritériá na Erasmus+ mobility zamestnancov fakulty

Pri výbere účastníka programu Erasmus+ z radov zamestnancov sa vychádza z pracovných programov záujemcov o mobilitu, pričom sa zohľadňuje:

  • záujem fakulty (ústavov, oddelení, etc.) o kvalifikačný rast zamestnancov a rozvojových zámerov jej pracovísk,
  • nadviazanie kvalitných vzťahov a udržiavanie stabilných kontaktov s príslušnou partnerskou inštitúciou,
  • počet realizovaných mobilitných pobytov žiadateľa v danom roku (uprednostňujú sa žiadatelia, ktorí neabsolvovali resp. absolvovali menej mobilitných pobytov v danom roku).

Termín podávania online prihlášok na Národný štipendijný program SR je do 30. apríla 2019 do 16:00 hod. Viac informácií o štipendiu NŠP SR nájdete tu.

Aktuálne uzávierky štipendií a grantov SAIA nájdete tu.

 

  Ako na to? Dokumenty potrebné k mobilite zamestnancov a učiteľov Informácie a pokyny