Prejsť na obsah
Dianie na MTF

dies iovis occursus

pozvánka na štvrtkové popoludnie

 

Termín a miesto konania :  27. marca 2008, o 16.00 hod, MTF STU ,

Paulínska ul. 16, č. miestnosti: malá aula 086

Milí priatelia,
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave zakladá novú tradíciu nevšedných štvrtkových popoludňajších stretnutí s osobnosťami nášho vedeckého, spoločenského a kultúrneho života.

Cieľom týchto stretnutí je dozvedieť sa niečo iné "ako nám kážu učebné osnovy", priblížiť sa informáciám zdanlivo vzdialeným, no predsa nám blízkym. Budem rád, ak Vás budem môcť privítať
na našej akademickej pôde a stráviť vo Vašej spoločnosti príjemnú hodinku, ktorá nás  vzájomne obohatí.

S úctou                                                  Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - dekan MTF STU v Trnave

 

PROGRAM

  • 16.00 hod - privítanie  : Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
  • 16.05 - 16.15 hod : kultúrne vystúpenie
  • 16.15 hod  - prednáška : PhDr. Zuzana Kusá, PhD.: Technokratické riadenie spoločnosti
  • 17.15 hod : diskusia

Podujatie moderuje Ing. Milan Petráš, PhD.

Pripravujeme prednášky: Prof. Švidroň - Duševné vlastníctvo, Ing. Holeček - Kto bude v Európe pracovať?, MUDr. Bukovský - Ako nezomrieť za katedrou, PhDr. Pieta- Materiály a technológie v čase- náleziská z Bojnej,........

 

  PhDr. Zuzana Kusá, PhD.

  • 1998-2000:  vedúca projektu VEGA č.2/5132/98: Kolektívne predstavy, zdravý rozum a sociologická analýza: pokus o reflexívnu sociológiu
  • 1995-1997:   vedúca slovenskej časti medzinárodného projektu J.Szalai Social History of   Poverty in Central Europe. (Slovenská časť projektu podporená grantovou agentúrou VEGA ako projekt č.95/5305/241, SOCO programom Ústavu humanitných vied vo Viedni (financovanom Ford Foundation and the Austrian Federal Chancellor's Program) a slov. výborom MOST UNESCO
  • 1995-1997:  vedúca grantového projektu VEGA č.2/2017/95: Funkcie sociálnych sietí vo vývoji možností sociálnej mobility a v periódach sociálneho úpadku.
  • 1991-1994:  vedúca projektu VEGA: Súčasné trendy v analýze kvalitatívnych údajov a jeho life-history sub-projektu: Dvadsiate storočie v rodinách slovenskej inteligencie
  • 1987-1990:  Životné histórie mladých nezávislých intelektuálov (súčasť kand. dizertačnej práce)


Pozvánku nájdete aj tu