Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dovoľujeme si Vás pozvať na 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu

logo_forming

na tému

PLASTICITA MATERIÁLOV

 v dňoch 5. - 8. septembra 2012 - Zakopane, Poľsko

Konferenciu organizujú:

Politechnika Śląska Katowice, Katedra Technologii Materiałów

VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálů

STU, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, UVTE, Katedra tvárnenia

Informácie o konferencii nájdete v 1. cirkulári, ktorý je možné si stiahnuť spolu s prihláškou na konferenciu.

Poznámka: Kópie prihlášok zasielajte prosím, okrem adresy uvedenej v prihláške aj na adresu robert.sobota@stuba.sk

Tešíme sa na Vašu účasť

doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.

tel.: 0906 068 366, viktor.tittel@stuba.sk

Vedúci Katedry tvárnenia

Ing. Róbert Sobota, PhD.

tel.: 0906 068 361, robert.sobota@stuba.sk

Koordinátor konferencie pre Slovensko