Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 31. marca 2016 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutočnil 4. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“. Odborná hodnotiaca porota v zložení Ing. Milan Daňo (Festo Didaktika SK), doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (SKARTEK, s.r.o.), Ing. Tomáš Škulavík, PhD. (UIAM MTF STU) dohliadala na celý priebeh súťaže určenej pre žiakov stredných odborných škôl odboru mechatronik. Po registrácii účastníkov privítal prítomných hostí prodekan MTF prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a súťaž sa mohla začať.
Súťažilo sa v troch skupinách zložených z viacerých družstiev. Skupiny, ktoré práve nesúťažili sa zúčastnili priehliadok laboratórií UIAM a firma Festo zabezpečila prehliadku Expotainera umiestneného v parkovacom priestore fakulty.
Organizáciu podujatia zabezpečili:  Štátny inštitút odborného vzdelávania, (oddelenie podpory tvorivosti mládeže); FESTO spol. s.r.o. Bratislava a Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU.

Fotogaléria
Fotogaléria zdroj Festo, a.s. 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.