Prejsť na obsah
Dianie na MTF

International Visegrad fund IVF – Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. O jeho vzniku sa rozhodlo v máji 1999 a v júni 2000 bola oficiálne založená vládami krajín Višegrádskej skupiny (V4) – Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu.

Fond vykonáva svoje ciele v troch oblastiach:

  • Grantové programy – zahŕňajú malé granty, ktoré sú financované do výšky 4000 eur a na časové obdobie 6 mesiacov, štandardné granty, ktoré sú financované nad 4000 eur a časové obdobie je do 12 mesiacov a Vyšehradský strategický program, ktorý sa snaží o podporu dlhodobých strategických projektov v časovom rámci 3 rokov, do ktorých sú zapojené inštitúcie z celej V4.
  • Štipendijné projekty – Fond ponúka magisterské a postgraduálne štipendijné programy na 1 až 4 semestre. Celkový rozpočet za rok 2008 je 1 564 000 eur, čo pokrýva náklady zhruba na 400 semestrov.
  • Rezidenčný program pre umelcov – bol vytvorený v roku 2006 a ide o podporu 3-mesačných pobytov umelcov v inštitúciách krajín V4. Jednotná podpora je vo výške 750 eur mesačne na každého umelca, zapojeného do programu.

 

Aktuálne výzvy na projekty 2017 nájde tu

http://visegradfund.org/news/2017/visegrad-grants-apply-for-funding/