Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V sobotu dňa 1.12.2018 sme spoločne s deťmi a vnúčatami zamestnancov MTF privítali na našej fakulte Mikuláša. Najskôr však bolo pre malých i veľkých pripravené predstavenie bábkového divadielka s názvom O čertovi Kolofónovi. Predstavenie sprevádzané živou hudbou pozostávalo z viacerých rozprávok, bolo plné humoru a dobrodružných scén v krásnych maľovaných kulisách. Veselá atmosféra pokračovala príchodom Mikuláša, ktorý deťom rozdal sladké balíčky. Ako malú spomienku si deti odniesli maľovanú magnetku.

Fotogaléria

Fotogaléria autor: R. Schmidtová

Jednotlivé fotografie v pôvodnej kvalite, bez vodotlače zasielame na Vašu žiadosť emailom alebo si ich môžete vyzdvihnúť na USB osobne - Mgr. Jana Boškovská, č. d. 25, email: jana.boskovska@stuba.sk

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.