Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dovoľujeme si upozorniť študentky, študentov, zamestnancov na termíny nových výziev.

 

Program na podporu mladých výskumníkov:

Termín vyhlásenia výzvy: 7. december 2018

Termín na predkladanie žiadostí: 22. február 2019, 13.00 hod.

Program na podporu mladých výskumníkov (smernica) 

Výzva na predkladanie žiadostí – projekty mladých 2018 + Žiadosť o grant

 

Cena rektora o najlepšie publikácie:

Termín vyhlásenia: 7. december 2018

Uzávierka podávania návrhov: 11. február 2019

Cena rektora o najlepšie publikácie 2019

 

Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo:

Termín vyhlásenia: 7. december 2018

Uzávierka podávania návrhov: 11. február 2019

Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo 2019

Prevzaté zo stránky STU:

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/nove-vyzvy-na-podporu-mladych-vyskumnikov-o-najlepsie-publikacie-a-umelecke-a-architektonicke-dielo.html?page_id=12507