Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Koniec roka je obvykle spojený s bilancovaním výkonov a úspechov, časom na zamyslenie čo mohlo byť lepšie a čo všetko ovplyvnilo priebeh roka, ako i úvahou nad tým, čo nás čaká v nasledujúcom období. Nebolo tomu inak ani na vianočnom stretnutí MTF dňa 11.12.2015. Priebeh roka zhodnotil dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka ako rok mimoriadne náročný. Prešli sme úspešne akreditáciou, doriešili sa všetky projekty financované zo štrukturálnych fondov, ktoré si vyžiadali s ostatnými  rozsiahlymi rekonštrukciami na fakulte mimoriadne finančné prostriedky. Otvorili sme Campus Bottova a špičkovo vybavené vedecké pracoviská Univerzitného vedecké parku. Dekan fakulty poďakoval všetkým zamestnancom za prácu a najmä trpezlivosť a pochopenie, ktorý si tento rok vyžiadal.

Je známe, že nič nejde bez ľudí. Práve z tohto dôvodu dekan fakulty ocenil zamestnancov za rok 2015 v týchto kategóriách:

Zamestnanci
Pedagogickí zamestnanci Podnikateľská činnosť Marián Hazlinger
Najlepšia publikačná činnosť Roman Koleňák, Jozef Martinka, Róbert Vrábeľ, Ľubomír Čaplovič
Dlhoročný pracovník MTF - 25 rokov pôsobenia na MTF Renáta Masárová, Oleg Palumbíny, Milan Marônek, Dagmar Rusková, Vladimíra Ďurišová
Dizertačná práca Natália Horňáková, Hana Kobetičová, Marcel Kuruc, Martin Neštický
Autorské osvedčenia a patenty Pavol Božek
Nepedagogickí zamestnanci Iniciatívny a profesionálny prístup Kvetoslava Rešetová, Iveta Hrubšová, Oľga Burská, Ľubica Pisarčíková, Jaroslav Seewald, Matej Hýroš
Vyhodnotenie verejnej diskusie Campus Bottova Jaroslav Otčenáš, Marek Adamech
Študenti
PhD. Najlepšia publikačná činnosť študenta doktorandského štúdia Jozef Ertel, Igor Kostolný, Jana Ptačinová, Zuzana Šutová
Bc. Najlepší študent Daša Hudecová, Patrik Chudý, Veronika Malovcová
Ing. Najlepší študent Andrej Barcaj, Patrik Bystrický, Martin Jančuška, Barbora Čapkovičová, Mária Čopová, Matej Janovič, Martin Šumec, Tomáš Zelenay, Lukáš Netsch, Jakub Buchtík,  Veronika Laliová, Matej Janíček, Edita Mikulášová
Mimoškolské aktivity študenta v prospech fakulty Filip Praj (juniorský majster sveta v trape)

Príhovor predsedu Akademického senátu MTF doc. Ing. Milana Naďa, PhD. bol krátky, ale úprimný. Zdravie, spokojnosť a radosť si prajeme všetci navzájom.

Slávnostné zhromaždenie bolo ukončené kultúrnym vystúpením akordeónového virtuóza pána Michala Červienku. Veľmi milým a živým vystúpením si získal srdce publika.

Po tomto vystúpení pozval dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka všetkých na spoločnú vianočnú kapustnicu.

Skutočne sa blíži koniec kalendárneho roka. Takže – v Novom roku veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie života výhody.  PF2016.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Zverejnené: 14.12.2015