Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, STU Bratislava oznamuje:

- dňa 25. 5. 2017 bude na MTF STU, ul. Jána Bottu 25 v Trnave, o 13.00 hod. v m. č. 214 na zasadnutí VR MTF STU prednesená inauguračná prednáška doc. Ing. Márie Dománkovej, PhD. pedagogickej  pracovníčky MTF STU v Trnave na tému: „Aplikácia transmisnej elektrónovej mikroskopie v oblasti materiálového výskumu“