Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené absolventky, vážení absolventi bakalárskeho stupňa štúdia,

 

výstupné doklady (diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške) je možné si prevziať osobne na študijnom oddelení, miestnosť T-21, prízemie, Bottova ul., Trnava  v nasledovných termínoch:

20. 8. 2019, v čase od 11.00 do 14.00 hod.
21. 8. 2019, v čase od 11.00 do 14.00 hod.

 

Uvedené termíny platia aj pre absolventov, ktorí v štúdiu na II. stupni na MTF nepokračujú. Doklady môže prevziať aj iná osoba IBA na základe notárom overeného splnomocnenia.