Prejsť na obsah
Dianie na MTF
  EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja

ZOZNAM PROJEKTOV

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 - Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií 

Kód žiadosti o NFP : NFP313010T570, Kód projektu:   313011T570

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Priemysel pre 21. storočie
Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia

Kód žiadosti o NFP : NFP313010T588,  Kód projektu :   313011T588

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Priemysel pre 21. storočie
Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií

Kód žiadosti o NFP : NFP313010T589,  Kód projektu :   313011T589

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 - Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia

Kód žiadosti o NFP : NFP313010T596,  Kód projektu : 313011T596

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 -  Priemysel pre 21. storočie

Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých povlakov a ich charakterizácia pokročilými experimentálnymi technikami
Kód žiadosti o NFP : NFP313010T598,  Kód projektu :   313011T598

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 - Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia
Kód žiadosti o NFP : NFP313010T606,  Kód projektu : 313011T606

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 - Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Výskum a vývoj pokročilých a inteligentných riadiacich systémov pre výrobné procesy so zameraním na automobilový priemysel 

Kód žiadosti o NFP : NFP313010Y837,  Kód projektu : 313011Y837

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk