Prejsť na obsah
Dianie na MTF
  EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja

ZOZNAM PROJEKTOV

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 - Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií 

kód ŽoNF ITMS313010T570, kód projektu ITMS: 313011T570

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Priemysel pre 21. storočie
Progresívne materiály a technológie ich prípravy pre senzorické aplikácie v priemysle 21. storočia
kód ŽoNF ITMS313010T588, kód projektu ITMS: 313011T588
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Priemysel pre 21. storočie
Výskum, modelovanie a simulácie procesov priemyselnej výroby s využitím progresívnych technológií
kód ŽoNF ITMS313010T589, kód projektu ITMS: 313011T589
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 - Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia
kód ŽoNF ITMS313010T596, kód projektu ITMS: 313011T596

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 -  Priemysel pre 21. storočie

Nezávislý výskum a vývoj nových vysokotvrdých povlakov a ich charakterizácia pokročilými experimentálnymi technikami
kód ŽoNF ITMS313010T598, kód projektu ITMS: 313011T598

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 - Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Nezávislý výskum a vývoj nových progresívnych materiálov so širokým spektrom využitia
kód ŽoNF ITMS313010T606, kód projektu ITMS: 313011T606

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 - Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Výskum a vývoj pokročilých a inteligentných riadiacich systémov pre výrobné procesy so zameraním na automobilový priemysel 
kód ŽoNF ITMS313010Y837, kód projektu ITMS: 313011Y837