Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 03. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Tomáša Soboňu, doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 39-76-9 Inžinierstvo kvality produkcie, vedenou jej predsedom prof. Ing. Alexandrom Janáčom, CSc.

Názov práce: Six Sigma ako nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníka a úspešnosti organizácie
Školiteľ: doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.