Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o vedeckej a technologickej spolupráci, podpísanou 27. apríla 2017 a v súlade s čl. 4 odseku 1 Protokolu pracovnej schôdze predsedu Štátneho výboru pre vedu a techniku Bieloruskej republiky, Shumilina AG so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky O. Nachtmannovou, vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 8. 1. 2019
Dátum ukončenia výzvy je 8. 3. 2019. 

Viac informácií na: https://www.apvv.sk/