Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Výzva v schéme H2020 – European Green Deal call

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.9.2020 bola otvorená najväčšia výzva v schéme H2020 s názvom European Green Deal Call na podporu výskumno-inovačných projektov, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy.

Štruktúra výzvy „Green Deal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí „European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve horizontálne oblasti, ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblastí a ponúkajú dlhodobú perspektívu na podporu transformácií vyžadovaných EGD. Tematické oblasti GDC sú nasledovné:

  1. Increasing climate ambition
  2. Clean, affordable and secure energy
  3. Industry for a clean and circular economy
  4. Energy and resource efficient buildings
  5. Sustainable and smart mobility
  6. Farm to fork
  7. Biodiversity and ecosystems
  8. Zero-pollution, toxic-free environments

Spolu s dvomi horizontálnymi oblasťami:

  1. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
  2. Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Rozdelenie tematických oblastí GDC na jednotlivé témy nájdete vo tu.

Termín na predloženie projektových návrhov : 26.1.2021

Zhrnutie informácií o jednotlivých oblastiach výzvy môžete nájsť na ERA Portál Slovensko v prezentácii Národného koordinátora programu HORIZONT 2020, ktorá je zverejnená na webe:

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/10/SPOJENA-prezentacia_Green-Deal-Call_v2-2.pdf

Jednotlivé výzvy podľa tematických oblastí sú dostupné na webovej stránke:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

Výzva schémy malých grantov

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra vyhlásila dňa 29.6.2020 Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi Zelené inovácie v priemysle Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ 

Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant  

Príspevok na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100.000 do 200.000 €.

Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 1.058.824 €,

Dátum uzatvorenia výzvy: 23.10.2020

 

Informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy

STU sa pridáva k novej európskej sieti inovátorov EIT Manufacturing

Slovenská technická univerzita sa stala zakladajúcim členom novej znalostnej a inovačnej platformy EIT Manufacturing v rámci Európskeho inštitútu inovácií a technológií. Otvára sa tak pre nás cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA). Ďalšie podrobnosti o členstve sa dozviete tu.

 Ako na to?   Dokumenty a legislatíva k podaniu žiadosti o projekt Aktuálne prebiehajúce projekty na MTF STU Riešené projekty archív
 
Archív výziev na projekty Údaje do grantových zmlúv