Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Výzva na predkladanie žiadostí Slovensko-Maďarsko SKHU/1902

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike, vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Uzávierka výzvy je 16.12.2019.

V Rámci výzvy sú otvorené nasledovné prioritné osi:

Prioritná os 1 – Príroda a kultúra so špecifickým cieľom: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Prioritná os 2 – Zvýšenie cezhraničnej spolupráce verejných autorít a občanov 

 Viac informácií: http://www.skhu.eu/call-for-proposals/call-for-proposals-skhu-1902

 

SMART 3. výzva na projekt otvorená!

V rámci programu SMART, klasteru EUREKA, bola vyhlásená výzva na podávanie projektových návrhov, ktorá je otvorená do 11. 11. 2019.

Skrátené projektové návrhy je možné podávať do predbežného výberového procesu, kde následne prebiehajú pripomienkovania a diskusie s klasterom. Kritériá potrebné na podanie Predbežných projektových návrhov nájdete tu. Ak máte nápad na Inovatívny projekt v oblasti „Advanced Manufacturing“ a chceli by ste sformovať medzinárodné konzorcium na jeho rozvoj, SMART ponúka možnosť zúčastniť sa SMART Proposer´s Day dňa 3.10.2019 v Leuven-e, v Belgicku. Viac informácii o stretnutí nájdete na tomto linku.

 

 Ako na to?   Dokumenty a legislatíva k podaniu žiadosti o projekt Aktuálne prebiehajúce projekty na MTF STU Riešené projekty archív
 
Archív výziev na projekty Údaje do grantových zmlúv