Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Výzva na predkladanie projektových návrhov EIT Digital 2022

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy na predkladanie projektov so začiatkom realizácie v roku 2022 v schéme EIT Digital.

Uzávierka: 12.5.2021 o 5 p.m. (CET)

Výzvy EIT Digital 2022 sú zamerané na dve hlavné oblasti:

  • DIGITAL INNOVATION FACTORY - na naštartovanie alebo podporu technologického podniku či produktu
  • DIGITAL ENTREPRENEURIAL ACADEMY - na podporu rozvoja podnikateľských zručností vo výučbe vo vzdelávacích programoch orientovaných na digitálne technológie. a to konkrétne prostredníctvom magisterských programov EIT, odborných kurzov certifikovaných EIT Digital a tiež letných škôl EIT.

 

Projektový návrh v schéme EIT Digital sa podáva elektronicky cez interný systém EIT Digital

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

Viac informácií o podmienkach výzvy EIT Digital 2022 nájdete na nasledujúcich linkoch:

Výzva EIT digital 2022:

https://www.eitdigital.eu/eitdigital2022

https://www.eitdigital.eu/fileadmin/2021/eitdigital2022/EIT-Digital-2022-document.pdf

Pracovný program EIT digital 2022:

https://www.eitdigital.eu/our-messages/strategy-annual-reports/strategic-innovation-agenda-2020-2022/

...............................

V prípade, že máte záujem nájsť si partnera, dňa 14.4.2021 sa uskutoční EIT Digital Brokerage Event, na ktorý je potrebné sa zaregistrovať a pripraviť si krátku prezentáciu svojej idey. Viac informácií nájdete na webe: https://www.eitdigital.eu/newsroom/events/2021/eit-digital-2022-brokerage-event/

................................

Zdroj: EIT Digital (www.eitdigital.eu/eitdigital2022), ERA Portal (www.eraportal.sk),

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Raw Materials.  

Podávanie projektových návrhov v tejto schéme sa skladá z viacerých fáz s nasledujúcimi termínmi:

Otvorenie výzvy - Monday, 1 March 2021

Otvorenie portálu SeedBook pre podávanie projektových návrhov - Early April 2021

Termín na registráciu projektových návrhov v SeedBook - 19 April 2021 at 13:00 CET

Termín na podanie Draftov projektových návrhov do SeedBook - 3 May 2021 at 13:00 CET

Vyhodnotenie draftov projektových návrhov -Tuesday, 4 May - Thursday, 20 May 2021

Výsledok hodnotenia komunikovaný konzorciu -  21 May 2021

Finálny termín podania projektového návrhu - 1 September 2021 at 13:00 CET

 

Projektový návrh v schéme EIT Raw Materials sa podáva cez systém „SeedBook“:

Viac informácií o podmienkach výzvy nájdete na nasledujúcom linku:

https://eitrawmaterials.eu/call-for-projects/

 

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Manufacturing. Podávanie projektových návrhov v tejto schéme sa skladá z viacerých fáz s nasledujúcimi termínmi:

  • Pre-Call: Uzávierka March 22, 2021, 23:59 CEST
  • Main Call *: otvorenie March 25, 2021 – Uzávierka May 7, 2021, 23:59 CEST.

Viac informácií o podmienkach výzvy EIT Manufacturing 2022 nájdete na nasledujúcom linku:

https://eitmanufacturing.eu/call-for-activity-proposals-2022/

Projektový návrh v schéme EIT Manufacturing sa podáva cez systém „EIT Manufacturing Plaza“:

V prípade záujmu o podanie projektu v tejto výzve neváhajte kontaktovať oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov: zap@mtf.stuba.sk

 *Podmienkou účasti na Main call je podanie projektového návrhu vo fáze Pre-Call.

STU sa pridáva k novej európskej sieti inovátorov EIT Manufacturing

Slovenská technická univerzita sa stala zakladajúcim členom novej znalostnej a inovačnej platformy EIT Manufacturing v rámci Európskeho inštitútu inovácií a technológií. Otvára sa tak pre nás cesta k získavaniu ďalších kontaktov a grantov v Európskom výskumnom priestore (ERA). Ďalšie podrobnosti o členstve sa dozviete tu.

 Ako na to?   Dokumenty a legislatíva k podaniu žiadosti o projekt Aktuálne prebiehajúce projekty na MTF STU Riešené projekty archív
 
Archív výziev na projekty Údaje do grantových zmlúv