Prejsť na obsah
Študenti

Chceš sa naplno venovať štúdiu na vysokej škole a nemať stres s peniazmi? Nezískal si štipendium? Chceš cestovať alebo vyskúšať niektorý zo študijných pobytov v zahraničí? Chceš peniaze na svoje študentské nápady? Požičaj si peniaze od štátu. Fond na podporu vzdelávania podporuje študentov jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Navyše môžeš požičané peniaze minúť na čokoľvek. 

Štyri dôvody prečo študentská pôžička

Kto môže získať študentskú pôžičku?

  • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program),
  • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program),
  • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program).

Ak máš o pôžičku záujem musíš byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiadaš.

 

Koľko si môžeš požičať?

 

Minimálna suma

Maximálna suma

Doba splácania

Študent I. a II. stupňa

500 eur

2 500 eur

5 - 10 rokov

Študent III. stupňa

500 eur

5 000 eur

5 - 10 rokov

 

Výhody študentskej pôžičky 

  • pôžičku začneš splácať až po ukončení štúdia,
  • počas štúdia sa pôžička neúročí,
  • po ukončení štúdia sa pôžička úročí iba 3% úrokom,
  • vedenie účtu máš bez poplatkov,
  • o pôžičku môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby vysokoškolského štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov,
  • máš nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie,
  • po piatich rokoch vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike máš nárok na odpis časti pôžičky. 

 

Kedy podať žiadosť

Predložiť žiadosť o pôžičku budeš môcť ihneď po zverejnení „Oznamu o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku pre študentov na aktuálny akademický rok“, ktorý sa zvyčajne zverejňuje v priebehu mesiaca júl. Oznam detailne definuje podmienky poskytovania pôžičiek.

Žiadosť o pôžičku môžeš predložiť v dvoch termínoch a to do 15. septembra a 31. októbra.

Žiadosť o pôžičku musí byť doručená najneskôr do príslušného termínu (v prípade posielania poštou odporúčame žiadosť o pôžičku zaslať minimálne tri pracovné dni pred uplynutím stanoveného termínu).

Chceš mať vždy aktuálne informácie o pôžičkách z Fondu na podporu vzdelávania? Tak sleduj www.fnpv.sk a Facebook.