Prejsť na obsah
Odbor komunikačných a informačných systémov

Odbor komunikačných a informačných systémov zabezpečuje prevádzku všetkých IT systémov fakulty, ako aj servis pre užívateľov. Rovnako tiež zabezpečuje a spravuje pripojenie na internet pre internátne domovy M. Uhra.

Z hľadiska organizačnej štruktury sa odbor skladá z dvoch oddelení:

Oddelenie systémovej a technickej obsluhy (OSTO) - spravuje hárdverové vybavenie fakulty

Oddelenie prevádzky informačných systémov (OPIS) - spravuje softvérové vybavenie fakulty

Medzi najväčšie systémy pod správou OKIS patria:

- virtualizácia

- prístupový a dochádzkový systém

- kamerový systém

- správa LAN siete

- wifi systém fakulty

- tlačový systém fakulty

- správa mobilných a klapkových telefónov

- a ďalšie