Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Mediálny priestor je súčasťou nášho života so základnou funkciou informovania o dianí, činnosti, úspechoch, podujatiach a živote na fakulte.

Mediálny priestor v printovej podobe (t. z. tlačené dokumenty) využívame najmä pri vyhotovovaní prezentačných materiálov o fakulte (výročná správa Annual Report, informačné brožúry o činnosti fakulty, jubileá a pod.).

Mediálny priestor elektronický (televízia, ale aj rozhlas a rádio, t. z. médiá schopné na diaľku prenášať obraz v spojení so zvukom, alebo len zvuky, príp. schopné prijímať signály) využívame najmä pri prezentácii významných podujatí na fakulte, ale i predstavovaní vízií a strategických plánov rozvoja.

Mediálny priestor (fungujúci na princípe digitálnych technológií , napr. internet a pod.) je dennodennou súčasťou diania na fakulte. Prináša nielen aktuality a spravodajstvo o dianí na fakulte, ale i najzákladnejšie informácie z rôznych oblastí pôsobenia fakulty.

www.mtf.stuba.sk