Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
Číslo projektu Názov projektu Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ
SK-HU-0011-08 Implementation of Production Logistics into Learning System 29.05.2009 - 31.12.2010 doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
SK-CZ-0180-09 Development of models for numerical simulation and optimization of processes of unconventional material processing in semi-solid state 01.01.2010-31.12.2011 doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
AU-SK 2009-10-150001 Computer Aided Design and Optimisation of Production Technologies 01.01.2010-31.12.2010 doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.