Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

V súčasnosti sa na UVSM riešia domáce projekty: KEGA, VEGA,  RAV MŠ SR a zahraničné projekty CEEPUS.