Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Procesná mapa činností jednotlivých oddelení Odboru poznatkového manažmentu sa nachádza v časti Controlling príslušného oddelenia odboru. Zoznam procesov odboru čítajte tu. Tento zoznam je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný podľa najnovšej legislatívy a usmernení k činnosti odboru.