Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

NTPDS 2014

 

NTPDS 2013

 

Slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby

Dňa 12.2.2014 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby.

Tohto podujatia sa zúčastnilo vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU, riaditelia ústavov a jednotlivých odborov, ako aj ďalší zamestnanci MTF STU.

Projekt bol realizovaný s podporou agentúry ASFEU so štrukturálnych fondov EU.

loga

Fotogaléria

CECOL 2012

Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky MTF STU organizoval v dňoch 28. – 30. novembra 2012 konferenciu CECOL 2012 - Central European Conference on Logistics.

obr1

obr2

obr3

World Congress on Engineering and Computer Science 2012

V októbri 2012 sa prof. h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a Ing. Roman Ružarovský, PhD. zúčastnili „World Congress on Engineering and Computer Science 2012“, ktorá sa konala v San Franciscu.

konferencia

Udelenie pamätnej medaily a diplomu

Dňa 30.6.2012 Univerzita v Miškolci (University of Miskolc) udelila doc. Ing. Petrovi Košťálovi, PhD. pamätnú medailu univerzity a diplom za dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy a výučby.

Doc. Ing. Petrovi Košťálovi, PhD. srdečne blahoželáme.

obr1
obr2
obr3

INTERNATIONAL CONFERENCE WESED 2012

V máji 2012 sa prof. h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a Ing. Roman Ružarovský, PhD. zúčastnili „INTERNATIONAL CONFERENCE WESED 2012“, ktorá sa konala v Tokiu.

obr_konf1

obr_konf2

Udelenie čestného titulu profesor honoris causa

Technická univerzita Cluj Napoca v Rumunsku udelila profesorovi Karolovi Velíškovi čestný titul profesor honoris causa (prof. h.c.) za dlhoročnú spoluprácu v oblasti výrobnej techniky. Ocenenie profesorovi Velíškovi odovzdal dekan Strojníckej fakulty TU Cluj Napoca prof. Dr. Ing. Dr. h.c. mult. Petru Berce.

Profesorovi Karolovi Velíškovi srdečne blahoželáme.

 obr1

obr2

obr3