Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium prostriedkov automatizovanej výroby
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Kontaktná osoba: hosť.prof. Ing. Augustín Gese, CSc.
Kontakt: +421 906 068 425
e-mail: augustin.gese@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

 

Publikácie:

 

Fotografie: