Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Adresa:

Odbor poznatkového manažmentu MTF STU
Ulica Jána Bottu 25
917 24 Trnava

 

ODBOR POZNATKOVÉHO MANAŽMENTU

resetova

vedúca odboru

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

Bottova ul.

č. dv. 27

kvetoslava.resetova@stuba.sk

0906 068 355

0915847111

fax:0906/068499

AKADEMICKÁ KNIŽNICA

vedúca AK

Iveta Hrubšová

Bottova ul.

č. dv. 30

iveta.hrubsova@stuba.sk

0906 068 324

0918 646 030

akvizícia, doplňovanie a spracovanie knižničných fondov

Ľubica Kopčeková

t.č. na MD/zastupuje Iveta Hrubšová

Bottova ul.

č. dv. 29

lubica.novanska@stuba.sk

0906 068 358Zástupkyňa vedúcej odboru, informačné zdroje a databázy, citácie

Mgr. Alena Václavová

Bottova ul.

č. dv. 28

alena.prelovska@stuba.sk

0906 068 331

kopcekova

OpenAccess, ORCID

Alena Eliášová

t.č.na MD/zastupuje Mgr. Václavová

Bottova ul.

č. dv. 28

alena.kopcekova@stuba.sk

0906 068 331

evidencia publikačnej činnosti

Mgr. Katarína Kalivodová

Bottova ul.

č. dv. 28

katarina.kalivodova@stuba.sk

0906 068 331

fancovicova

výpožičky/študovňa

Zuzana Fančovičová

Bottova ul.

č. dv.18

zuzana.fancovicova@stuba.sk

0906 068 329

boroncova

výpožičky

Katarína Borončová

Bottova ul.

č. dv.18

katarina.boroncova@stuba.sk

0906 068 329

VYDAVATEĽSTVO ALUMNIPRESS

vedúca AP

Alžbeta Skýpalová

Bottova ul.

č. dv.24

alzbeta.skypalova@stuba.sk

0906 068 360

0918646033

odborný pracovník

Alena Sučáková

Bottova ul.

č. dv.24

alena.sucakova@stuba.sk

0906 068 360

ODDELENIE PUBLIC RELATIONS

zifcakova

vedúca PR

PaedDr. Dáša Zifčáková

Bottova ul.

č. dv.26

dasa.zifcakova@stuba.sk

0906068384

0918 646 034

boskovska

odborný pracovník

Mgr. Jana Boškovská

Bottova ul.

č. dv.25

jana.boskovska@stuba.sk

0906068371

daubnerova

odborný pracovník

Mgr. Miroslava Martinická

Bottova ul.

č. dv.25

miroslava.daubnerova@stuba.sk

0906068371

ODDELENIE VEDY A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV

vrbovska

pracovníčka Oddelenia Vedy a výskumu

Bc. Beáta Vrbovská

Bottova ul.

č. dv. 13

beata.vrbovska@stuba.sk

+421 918 646 011, +421 906 068 193

pracovníčka Oddelenia Vedy a výskumu

Ing. Monika Pinkasová

Bottova ul.

č. dv. 13

monika.pinkasova@stuba.sk

pracovníčka Oddelenia Vedy a výskumu

Ing. Silvia Rosenbergerová

Bottova ul.

č. dv. 13

silvia.rosenbergerova@stuba.sk

pracovníčka Oddelenia Vedy a výskumu

PhDr. Katarína Tóthová

Bottova ul.

č. dv. 13

katarina_tothova@stuba.sk