Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

číslo útvaru

názov útvaru

vedúci odboru/vedúci oddelení, zástupcovia

kompetencie

telefón

mail

0693*    

OPOM

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

vedúca odboru

0915 847 111

kvetoslava.resetova@stuba.sk

Zástupca vedúcej odboru 

Mgr. Alena Václavová

zástupkyňa vedúcej odboru

0906 068 331

alena.vaclavova@stuba.sk

Akademická knižnica

Iveta Hrubšová 

vedúca oddelenia akad.kniž.

0918 646 030 

iveta.hrubsova@stuba.sk 

Oddelenie vedy a výskumu

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

dočasne zastupujúca vedúca oddelenia

0915 847 111

kvetoslava.resetova@stuba.sk

Oddelenie projektov štrukturálnych a investičných fondov

Ing. Monika Pinkasová

Vedúca oddelenia EŠIF

0918 646 019

monika.pinkasova@stuba.sk

Vydavateľstvo AlumniPress

Alžbeta Skýpalová

vedúca oddelenia vydavateľstva Alumnii Press

+421 906 068 kl. 360

alzbeta.skypalova@stuba.sk

Public relations

PaedDr. Daša Šottníková

vedúca oddelenia public relations

0918 646 034

dasa.sottnikova@stuba.sk