Prejsť na obsah
O fakulte

V harmónii s definovaným poslaním Slovenskej technickej univerzity aktívne prispievať ako univerzitná fakulta k jeho naplneniu v rámci stanovených kompetencií v akreditovaných oblastiach výučby, vedy a výskumu, s prioritou na materiálové vedy a výrobné technológie:

  • ponúkať a realizovať univerzitný systém vzdelávania vo všetkých troch stupňoch v akreditovaných študijných programoch
  • šíriť, prehlbovať a rozvíjať poznanie nástrojmi vedy a výskumu
  • zabezpečiť prenos výsledkov vedy a výskumu do procesu vzdelávania
  • zabezpečiť transfer výsledkov vedy a výskumu do podnikateľskej praxe
  • chrániť výsledky svojho výskumu
  • začleniť sa do univerzitného systému celoživotného vzdelávania
  • podieľať sa na dlhodobo udržateľnom rozvoji spoločnosti všetkými svojimi aktivitami, ale hlavne rozvíjaním harmonickej osobnosti študenta v kontexte ideálov humanizmu a demokracie.