Prejsť na obsah
O fakulte

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave chce byť, v kontexte s víziou STU, výskumne orientovanou, celoslovensky a medzinárodne uznávanou a priemyslom akceptovanou fakultou. Chce poskytovať špičkové, medzinárodne porovnateľné vzdelávanie a rozvíjať moderné trendy vo výskume a priemyselnej výrobe, s dôrazom na progresívne materiály, sofistikované výrobné technológie, priemyselné inžinierstvo a manažment, automatizáciu, robotizáciu a informatizáciu výrobných a technologických procesov a kvalitu, bezpečnosť a environmentálne aspekty priemyselnej produkcie. Chce byť lídrom medzi inštitúciami, ktoré pripravujú svojich absolventov na úspešný pracovný aj osobný život v spoločnosti.