Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Kontakt na OVaV:

Bc. Beata Vrbovská – projekty VEGA, KEGA, APVV, Mladý výskumník, Mladý výskumník – exceletné tímy, iné domáce projekty, evidencia projektov pre prax

t.č.: 0918646011

 

PhDr. Katarína Tóthová Vedecká rada; habilitačné a inauguračné konanie; akreditácia; DrSc a Dr.h.c.; emeritní a hosťujúci profesori;  inštitucionálne projekty; ocenenia;

t.č.: 0918646011