Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Belák, M., aut. - Ružarovský, R., ved. práce :
Automatická výmena obrobkov v pružnom výrobnom systéme = Automatic product changing system in flexile manufacturing system : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 47 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Páleník, P., aut. - Ružarovský, R., ved. práce :
Automatizácia diskontinuálnych výrobných procesov = Automation of discontinuity production processing : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Horváth, M., aut. - Zvolenský, R., ved. práce :
Charakteristika demontážnych procesov a ich doterajšie využitie v praxi = Charakteristics of disassebly processes and utilization of them into actual praxis : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Kerak, P., aut. - Hrušková, E., ved. práce :
Druhy čelných ozubení a ich aplikácia vo viacvretenových obrábacích hlavách = Kinds of spur gearings and their application in multispindle operation heads : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 68 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Lašák, M., aut. - Matúšová, M., ved. práce :
Dynamické účinky rezných síl na obrobok a upínač pri procese obrábania nerotačných súčiastok = Dynamic effect of the cut powers on the work piece and the clamp in the process of unrotary components's snagging : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 47 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Fiantok, J., aut. - Javorová, A., ved. práce :
Koncové efektory montážnych robotov = End - effectors of Industrial Robots : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 43 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Miškovič, M., aut. - Fako, R., ved. práce - Košťál, P., konzultant :
Konštrukčné riešenie regulačnej stanice plynu = Design of regulation station : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 59 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Krafčík, M., aut. - Zvolenský, R., ved. práce :
Mechanizácia a automatizácia demontážnych procesov = Mechanization and automatization dismounting's activities : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Zlacký, M., aut. - Matúšová, M., ved. práce :
Metodika výpočtu upínacích síl pri upínaní nerotačných obrobkov = Calculation methodology for fixative force by fixation of non-rotable work pieces : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Podmajerský, I., aut. - Javorová, A., ved. práce :
Modely kinematických štruktúr PRaM s paralelnou kinematikou = Kinematic structure models of industrial robots and manipulators with parallel kinematic : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 46 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Jakúbek, Ľ., aut. - Javorová, A., ved. práce :
Modely mechanických aktívnych chápadiel s pákovým mechanizmom = Models of mechanical active grippers with lever mechanism : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 60 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Charvátová, P., aut. - Pecháček, F., ved. práce :
Nástroje pre progresívne metódy obrábania = Implements for progressive methods of cultivation : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 64 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Čavara, P., aut. - Javorová, A., ved. práce :
Návrh algoritmu montážneho postupu pri montáži vybraného výrobku v PMB = Adesing of algorithm assembly process for assembly choosed product in FAC : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 40 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Svinčák, P., aut. - Javorová, A., ved. práce :
Návrh automatizovaného riadenia vybraných montážnych zariadení = Suggestion of automated control in selected assembly devices : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 54 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Hamar, B., aut. - Zvolenský, R., ved. práce :
Návrh demontážnych postupov pre vybrané montované celky = Proposal of disassembly processes for chosen assembly units : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 52 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Marcinka, M., aut. - Danišová, N., ved. práce :
Nové trendy v oblasti výrobných robotizovaných zariadení = New trends in territory of manufacturing automation equipments : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Bašnák, I., aut. - Mudriková, A., ved. práce :
Organizácia výrobného procesu z hľadiska priestorovej a časovej štruktúry =


Kučík, M., aut. - Charbulová, M., ved. práce :
Prehľad používania prípravkov a technologického vybavenia superfinišovacích strojov = Survey of using jigs and technological equipments for superfinishing machines : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Záhora, P., aut. - Danišová, N., ved. práce :
Prehľad požívaných zariadení na výrobu dosiek s plošnými spojmi = Overview of Equipment Used for Production of Printed Circuit Boards : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 54 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Lipták, R., aut. - Charbulová, M., ved. práce :
Prehľad strojov a zariadení na obrábanie obrobkov energolúčovými procesmi obrábania = Review of machine and machinery for machining using energic rays : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Baranovič, M., aut. - Synak, Ľ., ved. práce - Danišová, N., konzultant :
Prehľad zariadení pre tepelné spracovanie = Knowlege of devices for heat treating according : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 42 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Telepčák, P., aut. - Pecháček, F., ved. práce :
Rezné nástroje charakterizované priemerom = Diameter Characterized Cutting Tools : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Vavro, M., aut. - Pecháček, F., ved. práce :
Rezné nástroje charakterizované tvarom reznej hrany = The Cutting tools defined by shape of the cutting cant : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 63 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Martinák, P., aut. - Pecháček, F., ved. práce :
Rezné nástroje charakterizované zubovou medzerou = Cutting tools characterized by cog gap : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 53 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Nezhoda, M., aut. - Matúšová, M., ved. práce :
Skupinová technológia a jej aplikácia v PVS = Group technology and its application in FPS : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 53 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Pucheľ, M., aut. - Ružarovský, R., ved. práce :
Stavebnicovo-flexibilná koncepcia montážnych zariadení = Modular-flexible conception of assembly processes : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 62 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Mihálik, T., aut. - Charbulová, M., ved. práce :
Upínanie rezných nástrojov s valcovou a kužeľovou stopkou = Clamping of cutting tools with cylindrical and conic tool shank : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 47 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Valachovič, M., aut. - Mudriková, A., ved. práce :
Varianty jednoduchého riadiaceho pneumatického obvodu = Single variant of pneumatic circuit : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 69 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Demianová, Z., aut. - Charbulová, M., ved. práce :
Voľba vhodného obrábacieho stroja pre technologickú operáciu frézovanie = Selections of right milling machine for milling : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 44 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Gernic, P., aut. - Charbulová, M., ved. práce :
Voľba vhodného obrábacieho stroja pre technologickú operáciu sústruženie = Selection of an appropriate machine for a technological process called lathe : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 48 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Daniš, L., aut. - Charbulová, M., ved. práce :
Voľba vhodného obrábacieho stroja pre technologickú operáciu vŕtanie = Selection of suitable working machine for technological operation drilling : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 45 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Lukács, Z., aut. - Zvolenský, R., ved. práce :
Vypracovanie ideového návrhu automatickej výmeny nástrojov : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 45 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Gašparík, F., aut. - Charbulová, M., ved. práce :
Vývoj strojov a zariadení v oblasti špeciálnych metód obrábania = Development machines and machineries in area special method machining : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Vlášek, M., aut. - Danišová, N., ved. práce :
Vývoj v oblasti vysokorýchlostného obrábania = Trend to area high-speed cutting operation : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 65 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.