Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Kopas, Andrej, aut. - Mlčúch, Stanislav, ved. práce - Danišová, Nina, konzultant :
Automatizácia bodovacieho pracoviska výrobnej linky = Automation of dotting assembly workplace of the production line : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 89 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Klátik, Juraj, aut. - Trúsik, Ľubomír, ved. práce - Zvolenský, Radovan, konzultant :
Automatizácia tryskania železničných vozňov v ŽOS Trnava a.s. : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 67 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Brisuda, Jaroslav, aut. - Košťál, Peter, ved. práce - Javorová, Angela, konzultant :
Časová analýza montážneho procesu lineárneho pneumatického motora v montážnej bunke = Time analyse assembly process linear pneumatic motor in assembly unit : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 65 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Sondej, Andrej, aut. - Pecháček, František, ved. práce - Javorová, Angela, konzultant :
Dispozičné riešenie materiálového toku pre montáž lineárneho pneumatického motora v montážnej bunke = Solution of material flow of the linear pneumatic motor assembly process : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM,2008. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Kovács, Ladislav, aut. - Naď, Milan, ved. práce :
Frekvenčná analýza vo vibrodiagnostike technologických zariadení = Frequency analysis in vibrodiagnostics of technological equipments : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 73 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Evanič, Martin, aut. - Pecháček, František, ved. práce :
Informačný systém pre zabezpečenie programu spoľahlivosti výrobných systémov = iNFORMATION SYSTEM FOR SECURED DEPENDABILITY PROGRAM OF PRODUCTION SYSTEMS : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 80 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Gyarmati, Adrián, aut. - Pecháček, František, ved. práce - Javorová, Angela, konzultant :
Kinematické modely priemyselných robotov so sériovou kinematikou (obalová plocha, pracovný priestor, pohyby) : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM 2008. - 61 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Nižnanský, Ján, aut. - Lacko, František, ved. práce :
Manipulačné zariadenie pre manipuláciu s ťažšími obrobkami pri ich upínaní a umiestňovaní na obrábací stroj : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 79 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Sýkora, Ján, aut. - Lacko, František, uspor. :
Manipulačný prostriedok s užitočnou nosnosťou cca 200 kg - zdvíhadlo, pre usádzanie obrobkov na obrábací stroj = Handling tool with load capacity aprox. 200 kg - lifter for depositing workpieces on the tool machine : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 64 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Tahotný, Branislav, aut. - Lacko, František, ved. práce :
Manipulačný prostriedok s užitočnou nosnosťou cca 500 kg - zdvíhadlo, pre usádzanie a manipuláciu s prvkami skúšobného zariadenia používanými pri skúškach na skúšobnom zariadení : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 66 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Hrčka, Marek, aut. - Nánási, Tibor, ved. práce :
Metódy analýzy potenciálne možných porúch výrobného systému = Methods of analysis of possible failures in production systems : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 71 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Miškovič, Oto, aut. - Velíšek, Karol, ved. práce - Zvolenský, Radovan, konzultant :
Model a simulácia demontážneho procesu zadaného výrobku v pružnej bunke = Model and simulation of disassembly process required product on the flexible manufacturing cell : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 86 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Gebrlin, Branislav, aut. - Mudriková, Andrea, ved. práce - Hrušková, Erika, konzultant :
Model technologického projektovania výrobného systému (bunka) pre výrobu zvoleného polovýrobku = Technological designing Model of Production system for production of select semi-product : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 52 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Čech, Peter, aut. - Lorenc, Peter, ved. práce - Charbulová, Marcela, konzultant :
Modernizácia plniaceho automatu : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 67 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Evanič, Martin, aut. - Pecháček, František, ved. práce :
Montáž s využitím lisovania : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 80 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Válek, Pavol, aut. - Vojtek, Ján, ved. práce - Charbulová, Marcela, konzultant :
Návrh a implementácia montážneho automatu vnútorných krúžkov pre ihličkové ložiská na nepružnej automatickej linke : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 65 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Varga, Štefan, aut. - Mudrik, Jozef, ved. práce :
Návrh automatizovaného meracieho pracoviska pre zaťažovanie strojných agregátov = The proposal of automatic and measuring workplace for loading mechanical aggregates : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008 - 68 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Tahotný, Peter, aut. - Velíšek, Karol, ved. práce - Danišová, Nina, konzultant :
Návrh inteligentných pracovných postupov pre zvolenú skupinu súčiastok v pružnej výrobnej bunke na Katedre technologických zariadení a systémov = Project of inteligent operating sequences in the flexible Production cell on the Institute of technological devices and Production systems : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 63 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Koleno, Miroslav, aut. - Mudriková, Andrea, ved. práce :
Návrh optimalizácie materiálového toku výrobného systému pre montáž zvoleného polovýrobku = Proposition of optimalization of material flow of production system for assembly of select raw product : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 94 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Gaštan, Peter, aut. - Košťál, Peter, ved. práce - Danišová, Nina, konzultant :
Návrh prídavnej kontrolnej stanice s inteligentným senzorickým prvkom v pružnej výrobnej bunke : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 98 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Blažek, Marián, aut. - Mudriková, Andrea, ved. práce :
Návrh riešenia protivibračných a protihlukových opatrení v pružnej výrobnej bunke = Preposal antivibration and antinoice precautions in the flexible manufacturing cell : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008  81 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Rozboril, Pavol, aut. - Košťál, Peter, ved. práce :
Návrh výučbového stendu s krokovým motorom = Design of teaching stand with stepper motor : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 80 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Aschenschwandtner, Dušan, aut. - Parízek, Jaroslav, ved. práce - Ružarovský, Roman, konzultant :
Optimalizácia strihacieho a lisovacieho zariadenia KOMAX 433 = Optimalization of Cutting and Pressing Machine Komax 433 : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 86 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Mikuš, Július, aut. - Lorenčík, Július, ved. práce - Ružarovský, Roman, konzultant :
Optimalizácia výrobných liniek na zvarovni pre výrobu dverí pre 5-dverovú verziu karosérie = The optimalization lines of production in welding shop for 5-doors version of vehicles body : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 61 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Klátiková, Dana, aut. - Bobák, Eduard, ved. práce - Zvolenský, Radovan, konzultant :
Organizácia technologických tokov po vybudovaní linky povrchovej úpravy v ŽOS Trnava a.s. : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 69 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Vítek, Peter, aut. - Taraba, Bohumil, ved. práce :
Počítačové modelovanie kinematických schém úchopných hlavíc = Computer simulation of kinematics design clutch gripper : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Varga, Zsolt, aut. - Pecháček, František, ved. práce :
Použitie a navrhovanie zariadení na orientáciu komponentov v montáži : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 62 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Chovanec, Martin, aut. - Nánási, Tibor, ved. práce :
Predikčná analýza možných porúch výrobného systému = Predictive analysis of possible failures of production systems : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 89 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Šilhár, Martin, aut. - Urban, Stanislav, ved. práce - Ružarovský, Roman, konzultant :
Prepracovanie automatického zariadenia ASM - Dimatec pre nanášanie lepidla = Optimation of Automatic Machine : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 71 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Kubičková, Lucia, aut. - Marko, Jaroslav, ved. práce - Danišová, Nina, konzultant :
Prepracovanie výrobného procesu špecializovanej výroby kaleného bezpečnostného skla Remake of producing process of specialized tempered safety glass production : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 64 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy.


Baša, Marián, aut. - Košťál, Peter, ved. práce :
Simulácia obrábania nerotačných obrobkov pomocou software CATIA : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 86 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Godál, Daniel, aut. - Taraba, Bohumil, ved. práce :
Výpočet mechanických chápadiel - numerická simulácia stykových deformácií = Mechanical gripper calculation - numerical simulation of contact deformations : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 75 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Novák, Andrej, aut. - Lacko, František, ved. práce :
Zdvíhacia plošina pre výškové premiestňovanie kusového materiálu vo vertikálnom smere : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 81 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Švrček, Lukáš, aut. - Hrušková, Erika, ved. práce :
Zostavenie algoritmu pre výber elementov viacvretenových obrábacích hláv na základe technologických parametrov obrobku = Formation of an algorithm for selecting an elements multiple spindle heads following technological parameters of product : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 66 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.