Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Hencz, Ondrej, aut. - Velíšek, Karol, ved. práce - Zvolenský, Radovan, konzultant :
Elektropneumatické riadenie 3-osového PICK and PLACE manipulátora = Projection electro-pneumatic control 3-axis PICK and PLACE manipulator's : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 73 s. : príl., 1 CD-ROM. - Program: Výrobné zariadenia a systémy.


Horváth, Štefan, aut. - Velíšek, Karol, ved. práce - Charbulová, Marcela, konzultant :
Implementácia jednoúčelových strojov do automatických liniek = Implementation of define-purpose machines to the automatic line : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 80 s. : príl., 1 CD-ROM. - Program: Výrobné zariadenia a systémy.


Zán, Martin, aut. - Pecháček, František, konzultant - Nemčík, Ján, ved. práce :
Implementácia robotizovaného pracoviska lepenia strešného okna do existujúcej linky montáže automobilov = Implementation of robotic station for agglutination of roof window to existing car assembling link : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 80 s. : 1 CD-ROM. - Program: Výrobné zariadenia a systémy.


Debrecký, Ľuboš, aut. - Velíšek, Karol, ved. práce - Javorová, Angela, konzultant :
Model a simulácia montážneho procesu zadaného výrobku v pružnej bunke = Model and simulation of assembly process ordered product in flexibile assembly part : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 89 s. : príl., 2 CD-ROM. - Program: Výrobné zariadenia a systémy.


Tománek, Stanislav, aut. - Pastierovič, Miloš, ved. práce - Danišová, Nina, ved. práce :
Modelovanie mechanizmov na vyvodenie upínacej sily pre nerotačné obrobky = Simulation of components fixative for make fixative force : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 68 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Šánta, Tibor, aut. - Velíšek, Karol, ved. práce - Matúšová, Miriam, konzultant :
Modelovanie upínacieho prípravku pre vybrané nerotačné obrobky = Simulation of clamping device for choise nonrotary workpiece in system CATIA : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 77 s. : príl., 1 CD-ROM. - Program: Výrobné zariadenia a systémy.


Geršičová, Katarína, aut. - Košťál, Peter, ved. práce - Zvolenský, Radovan, konzultant :
Návrh a model demontážneho postupu výrobkov pre pružnú výrobnú bunku : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 68 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Benovič, Filip, aut. - Vrábel, Augustín, ved. práce - Pecháček, František, konzultant :
Návrh viazania horizontálneho kanálového balíkovacieho lisu = Proposal of mechanism for binding for horizontal chanel baling press : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 75 s. : príl., 2 CD-ROM. - Program: Výrobné zariadenia a systémy.


Novosád, Ramón, aut. - Lehotka, Tomáš, ved. práce - Pecháček, František, konzultant :
Racionalizácia a modernizácia linky na výrobu dnových a bočnopalubných sekcií v SLKB, a.s. Komárno = Rationalization and optimalization of the line for manufacturing bottom and sideboard sections in SLKB, a.s. Komárno : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 78 s. : 1 CD-ROM. - Program: Výrobné zariadenia a systémy.


Boledovič, Stanislav, aut. - Velíšek, Karol, ved. práce - Košťál, Peter, konzultant :
Riadenie manipulátora regálového zakladača = Control of manipulator for shelf collator : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MtF KTZS, 2007. - 76 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Bašnák, Igor, aut. - Mudriková, Andrea, ved. práce :
Organizácia výrobného procesu z hľadiska priestorovej a časovej štruktúry = Organization of Production Process in Term of Spatial and Time Structure : Diplomová práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007. - 107 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Program: Výrobné zariadenia a systémy.