Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Peško, Michal, aut. - Hrušková, Erika, ved. práce :
Algoritmus návrhu čelného ozubenia pre aplikáciu vo viacvretenových obrábacích hlavách = The algorithmic proposal for inside spur gear for application in a moreradial head : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 53 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Cintula, Štefan, aut. - Danišová, Nina, ved. práce :
Charakteristika dopravných a manipulačných systémov v pružnom výrobnom systéme : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 52 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Omelka, Tomáš, aut. - Danišová, Nina, ved. práce :
Charakteristika pružných výrobných systémov a ich súčasné využitie v strojárskej praxi = Characteristic of flexible manufacturing system and its recent application in mechanical engineering practice : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Cintulová, Marica, aut. - Danišová, Nina, ved. práce :
Charakteristika senzorov a senzorického vybavenia pre automatizáciu : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 60 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Krajčová, Katarína, aut. - Labašová, Eva, ved. práce :
Diagnostické metódy kontroly technického stavu strojov a zariadení = Diagnostics methods of inspecting the technical conditions of machineries and devices : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 65 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Szabo, Zoltán, aut. - Ružarovský, Roman, ved. práce :
Elektrohydraulické riadenie lisovacieho zariadenia = Electro-hydraulic control of moulding press : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 49 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Gyárfás, Peter, aut. - Javorová, Angela, ved. práce :
Elektropneumatické riadenie vybraných automatizovaných zariadení = Proposal of pneumatic circuit for education purposes : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 67 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Bačo, Michal, aut. - Charbulová, Marcela, ved. práce :
Ideový návrh jednoúčelového frézovacieho stroja pre vybranú súčiastku = Hypothetic project of single-purpose cutter machine for selected component : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 46 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Lančarič, Ivan, aut. - Charbulová, Marcela, ved. práce :
Ideový návrh jednoúčelového vŕtacieho stroja pre vybranú súčiastku = Hypothetic project of single-purpose drilling machine for selected component : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 48 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Ivančíková, Zuzana, aut. - Mihel, Pavol, ved. práce - Košťál, Peter, konzultant :
Ideový návrh zlepšenia činnosti linky MV1-POM v PCA Slovakia Trnava = Draft of Ideas for Improvement of Line MV1-POM Performance in PCA Slovakia Trnava : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 55 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Daniš, Jerguš, aut. - Dinka, Roman, ved. práce - Pecháček, František, konzultant :
Komplexné riešenie pracoviska renovácie kovacieho náradia = Complex solution of forging tools renovation : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 69 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Havran, Štefan, aut. - Hríbik, Ladislav, ved. práce - Matúšová, Miriam, konzultant :
Koncepčný návrh dopravných zariadení pre kotly na spaľovanie uhlia = Conceptual design of conveying equipments suitable for coal transport : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 51 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Gyurcsovics, Gabriel, aut. - Javorová, Angela, ved. práce :
Metodika tvorby automatizovaného manipulátora s pneumatickým riadením = Metodics creation of automatized manipulator with pneumatic controlled : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 41 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Procházka, Peter, aut. - Škodáček, Pavol, ved. práce - Javorová, Angela, konzultant :
Modernizácia šesťvretenového automatu v podmienkach INA Skalica = Modernisation of six-spindle automatic machine in the conditions of INA SKALICA : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Gavlas, Juraj, aut. - Zvolenský, Radovan, ved. práce :
Nasadzovanie PLC riadení v procese automatizácie zariadení = Fitting-on PLC controlled in process automation furnished : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 46 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Žilinský, Branislav, aut. - Hrušková, Erika, ved. práce :
Návrh pneumatického obvodu ovládania zberača prúdu a brzdového systému dvojsystémového elektrického rušňa = A design of the pneumatic circuit of the bow control and the brake system of the two-system electric railway engine : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 57 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Figura, Lukáš, aut. - Mudriková, Andrea, ved. práce :
Návrh pneumatického obvodu pre výučbové účely = Proposal of pneumatic circuit for education purposes : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 65 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Šuhajda, Peter, aut. - Matúšová, Miriam, ved. práce :
Návrh rozmiestnenia pracovísk podľa materiálového toku a vzťahov činností pre vybraný polovýrobok = Workplace allocation design according to the material flow and relationship beetween operations for designated semi-product : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 52 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Žilinská, Silvia, aut. - Matúšová, Miriam, ved. práce :
Návrh výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku. (Porovnanie pre výkovok - odliatok - obrobok) = Design of production system for producing a chosen semi-product. (Comparison - forging - cast - workpiece) : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 51 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Pompura, Marek, aut. - Matúšová, Miriam, ved. práce :
Návrh výrobného systému pre výrobu zvoleného polovýrobku (Porovnanie pre výlisok - zvarok) = Design of production system for producing selected semi product (Comparision for a pressing - a welldment) : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 58 s. : príl., 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Kopka, Radoslav, aut. - Javorová, Angela, ved. práce :
Pneumatické riadenie vybraných automatizovaných zariadení = Pneumatic control in selected automated devices : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 61 s. : 1 CD-ROM. - Študijný program: výrobné zariadenia a systémy ; Študijný odbor: 5.2.50 výrobná technika.


Drška, Pavol, aut. - Riečičiarová, Eva, ved. práce :
Použitie ozubených prevodov s mimobežnými osami = Application of gear drives with nonparallel and nonintersecting axises : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 59 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Horváth, Mário, aut. - Ružarovský, Roman, ved. práce :
Použitie tlakových riadiacich prvkov v hydraulickom riadení automatizovaných systémov = The pressure control elements application by hydraulic control system of automated systems : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 54 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Kollár, Andrej, aut. - Mudriková, Andrea, ved. práce :
Pracovné prostredie výrobných zariadení = Working environment of production equipment : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 58 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Petráš, Miroslav, aut. - Bezuch, Miroslav, ved. práce - Danišová, Nina, konzultant :
Rekonštrukcia pneumatického systému pre vŕtací automat typu 82337/6950 = Drilling robot type 82337/6950 pneumatic system reconstruction : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 55 s.+príl. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Špettová, Radoslava, aut. - Mudriková, Andrea, ved. práce :
Tlmenie hluku v strojárskych prevádzkach = Sound absobtion in machine engineering operations : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 50 s. : 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Špetta, Igor, aut. - Charbulová, Marcela, ved. práce :
Voľba vhodného obrábacieho stroja na výrobu ozubenia = Choice of Suitable Machine Tool for Production of Gearing : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 56 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.


Žilinský, Daniel, aut. - Charbulová, Marcela, ved. práce :
Voľba vhodného obrábacieho stroja pre technologickú operáciu brúsenie = Choice of tool machine for technological process - grinding : Bakalárska práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 51 s. : príl., 1 CD-ROM. - Odbor: Technologické zariadenia a systémy.