Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Zvolenský, Radovan, aut. - Velíšek, Karol, škol. :
Automatizácia demontáže = Disassembly of automation process : Metodika návrhu automatizovaného demontážneho zariadenia = Methodology of automated disassembly device design. Doktorandská dizertačná práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 126 s. : príl., autoreferát. - Vedný odbor: 23-07-9 Strojárske technológie a materiály ; Špecializácia: Technologické zariadenia a systémy ; Obhajoba diz. práce: 11.9.2008.

 

Danišová, Nina, aut. - Velíšek, Karol, škol. :
Inteligentné výrobné systémy = Intelligent manufacturing systems : Návrh inteligentnej výrobnej bunky = Design of inteligent manufcturing cell. Dizertačná práca. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2008. - 171 s. : autoreferát. - Vedný odbor: 23-07-9 Strojárske technológie a materiály ; Špecializácia: Technologické zariadenia a systémy ; Obhajoba diz. práce: 11.9.2008.

 

Matúšová, Miriam, aut. - Velíšek, Karol, škol. :
Upínanie nerotačných súčiastok = Fixturing of no-rotary workpieces : Práca na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor. - Trnava ( Slovenská republika ) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008. - 140 s. : autoreferát. - Vedný odbor: Strojárske technológie a materiály ; Číslo vedného odboru: 23-07-9.