Prejsť na obsah
Dianie na MTF

apríl 2019

  • 24.04.2019
    • MTF STU v médiách

      Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

       
  • 23.04.2019
    • Ambasádori v roku 2019 reprezentovali fakultu

      Propagáciu štúdia na fakulte šírením informácií o nás zabezpečili aj v roku 2019  ambasádori z radov študentov fakulty. V tomto roku sa vedenie fakulty rozhodlo pozmeniť zaužívaný spôsob propagácie štúdia na MTF.

       
    • Zmena výučby dňa 9. mája 2019

      Oznamujeme študentom na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, že dňa 9. mája 2019 (štvrtok) sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín určeného na stredu.

       
  • 18.04.2019
  • 17.04.2019
  • 16.04.2019
    • Organizačné zmeny na UVTE

      Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU boli s účinnosťou od 01. 04. 2019 zriadené na Ústave výrobných technológií nové katedry resp. zmenili svoj názov.

       
    • Úspech študentov UVTE

      Dňa 11. apríla sa na pôde MTS STU  uskutočnil už 23. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK).

       
  • 15.04.2019
  • 09.04.2019
  • 08.04.2019
  • 07.04.2019
    • 1. slovenský kozmonaut na MTF

      Dňa 16.4.2019 sme na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave privítali prvého slovenského kozmonauta Ivana Bella.

       
  • 03.04.2019
    • MTF STU v médiách

      Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

       
  • 02.04.2019
    • Exkurzia v Schaeffler Skalica

      Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Integrovanej bezpečnosti UIBE v rámci predmetov „Audity kvality, bezpečnosti a environmentu“ a „Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie“ na pôde spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

       
    • SCHAEFFLER DEŇ 2019

      Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sa dňa 20.03.2019 uskutočnil 1. ročník akcie SCHAEFFLER DEŇ 2019

       
  • 01.04.2019
    • Výzvy na projekty KEGA a VEGA

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.