Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ulica Jána Bottu č. 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v letnom semestri

v čase od  8.00 hod. do  15.30 hod.
(obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.)

nasledovne:

17.02. 2018 

  • Bc. Čapkovičová Katarína - č. dverí 22
  • PhDr. Tóthová Katarína - č. dverí 23

17.03. 2018

  • p. Burská Oľga - č. dverí 22
  • Richnáková Adriana - č. dverí 23

14.04. 2018

  • p. Cuninková Renáta - č. dverí 21