Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výučba v zimnom semestri 2021/2022 začína:

20.9. 2021 pre DPM

24. 9. 2021 pre DKM (piatok-konzultácie)

Rozvrh pre DPM bude zverejnený v akademickom informačnom systéme (AIS) dňa 15. 9. 2021 poobede.
Rozvrh pre DKM bude zverejnený v akademickom informačnom systéme (AIS) najneskôr dňa 20. 9. 2021.

Pokiaľ je pri predmete (v poznámke) uvedené, že sa vyučuje v párny alebo nepárny týždeň, toto delenie na párne a nepárne týždne sa riadi podľa kalendárnych týždňov.

Vzhľadom na možné zmeny v rozvrhu je nevyhnutné počas semestra priebežne rozvrh kontrolovať v AIS.

Poznámka: grafický popis areálu fakulty a budov nájdete na stránke https://www.mtf.stuba.sk/sk/fakulte/kontakty.html?page_id=2611

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA PREZENČNOU METÓDOU (DPM)
s miestom štúdia v Trnave

Aby si si pozrel svoj rozvrh v AIS, môžeš použiť nasledovné postupy:

Postup 1:

 • choď na stránku AIS a prihlás sa
 • klikni na „Osobný rozvrh“ (v aplikácii „Portál študenta“).

Postup 1 vedie k zobrazeniu Osobného rozvrhu, teda zobrazí len rozvrh predmetov, ktoré si si zapísal na tento semester, pokiaľ tieto predmety sú v rozvrhu definované pre tvoj aktuálny študijný program a ročník.

Postup 2:

 • choď na stránku AIS a prihlás sa
 • klikni na „Rozvrhy“ (v časti „Portál verejných informácií“), vo výbere podľa pracoviska si zvoľ našu fakultu
 • označ zobraziť rozvrh pre DPM
 • z ponúknutých kritérií vyber študijný program/ročník/skupinu
 • ak je študijný program členený na moduly (zamerania), môžeš vybrať aj príslušné zameranie
 • klikni dole na Zobraziť, zobrazí sa rozvrh pre danú študijnú skupinu.

Postup 2 vedie k zobrazeniu kompletného rozvrhu pre danú študijnú skupinu, s povinnými aj povinne voliteľnými predmetmi, ktoré sú definované pre daný študijný program a ročník.

 

Odporúčam postupovať nasledovne:

 • Zobraz si najskôr Osobný rozvrh, ktorý ti dá približnú predstavu o tvojom rozvrhu.
 • Potom si zobraz rozvrh svojej študijnej skupiny, v ktorom uvidíš napr. aj ďalšie termíny cvičení z niektorých predmetov, kde budete aj v rámci svojej študijnej skupiny na cvičeniach delení na menšie skupiny, napr. z dôvodu obmedzenej kapacity laboratórií, počítačových učební, atď. Na tieto ďalšie termíny si študentov rozdelia vyučujúci na prvom cvičení alebo na prvej prednáške z tohto predmetu.
 • V prípade opakovaných predmetov alebo výberových predmetov, ktoré sa nenachádzajú v rozvrhu tvojej študijnej skupiny, si pozri rozvrh týchto predmetov individuálne a dohodni sa s vyučujúcim, na ktorý termín cvičenia ťa zaradí.

Dôležité upozornenia:

1) Nezobrazujú sa ti niektoré zapísané predmety?

Pravdepodobne ide o tie, ktoré nie sú definované pre  tvoj aktuálny ročník alebo študijný program. Týka sa to najmä opakovaných predmetov z nižších ročníkov, prípadne výberových predmetov (tie sú teraz v 2. ročníku inžinierskeho štúdia). V tom prípade si pozri rozvrh týchto konkrétnych predmetov (postupom 2, keď si ako kritérium vyberieš len názov predmetu). Potom si vyber vhodný termín cvičenia a dohodni sa s cvičiacim, či ťa na tento termín zoberie.

2) Máš kolíziu v rozvrhu?

Ak máš zapísaný opakovaný predmet alebo výberový predmet, možno budeš mať kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade, kontaktuj vyučujúceho tohto predmetu a dohodni si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety v aktuálnom ročníku, nie je možné zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov.

3) Rozvrh predmetu Telesná výchova I, resp. Zdravotná telesná výchova I

Predmet je v 3. ročníku bakalárskeho štúdia, informácie o realizovaní tohto predmetu nájdeš TU.

 

Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia dennej prezenčnej metódy v Dubnici nad Váhom nájdeš TU.

Pre bližšie informácie o výučbe kontaktujte vedúceho Výučbového strediska Ing. Petra Kleinedlera, PhD. (peter.kleinedler@stuba.sk)

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA KOMBINOVANOU METÓDOU (DKM)
s miestom štúdia v Trnave

 

Postup zobrazenia rozvrhu je nasledovný:

 1. po prihlásení do AIS klikni na „Rozvrhy“ v časti „Portál verejných informácií“
 2. vo výbere podľa pracoviska si zvoľ našu fakultu
 3. označ rozvrh pre kombinovanú metódu štúdia, vyber si svoj ročník a skratku študijného programu,
 4. ak je študijný program členený na moduly (zamerania), vyber aj príslušné zameranie
 5. klikni na tlačidlo Zobraziť, zobrazí sa rozvrh tvojho študijného programu na piatky a soboty v zimnom  semestri
 6. rozvrh predmetov, ktoré nie sú zaradené v tvojom aktuálnom študijnom programe a ročníku (napr. opakovane zapísané predmety alebo výberové predmety), môžeš vyhľadať cez individuálny výber predmetu a dohodni sa s príslušným vyučujúcim, na ktorý termín cvičenia ťa zaradí.

Máš zapísaný opakovaný alebo výberový predmet? (výberový predmet je v 2. ročníku inžinierskeho štúdia)

Možno zistíš kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade kontaktuj vyučujúceho tohto predmetu a dohodni si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety v aktuálnom ročníku, nie je možné do neho zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov.

Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia dennej kombinovanej metódy v Dubnici nad Váhom nájdeš TU.

Pre bližšie informácie o výučbe kontaktujte vedúceho Výučbového strediska Ing. Petra Kleinedlera, PhD. (peter.kleinedler@stuba.sk)