Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Obsahom činnosti fakulty v oblasti manažmentu a riadenia Public relations (PR) je:

  • koncepčné mapovanie a presadzovanie trendov pre zušľachťovanie vzťahov fakulty,
  • tvorba koncepcií a marketingovej stratégie PR fakulty,
  • riadenie aktivít prezentačnej mapy fakulty,
  • zabezpečovanie reklamných portálov fakulty,
  • dodržiavanie vyšších nariadení pre PR vrátane aplikácie dizajnmauálu STU.