Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Digitalizácia záverečných prác, ako trvale uchovávaných dokumentov fakulty, vychádza z vyšších nariadení organizácie (Registratúrny poriadok STU) a nariadení vyplývajúcich z Centrálneho registra záverečných prác VŠ SR.

Materiálovotechnologická fakulta ešte pred týmito vyššími nariadeniami pristúpila v roku 2003 k povinnosti študentov fakulty odovzdávať k záverečným prácam súčasne aj elektronickú podobu (identickú) záverečnej práce. Prijatím tohto rozhodnutia bola fakulta ako jedna z mála pripravená na vytvorenie digitalizačného archívu záverečných prác.

V súčasnej dobe sa záverečné práce na MTF STU uchovávajú v týchto zdrojoch:

  1. Centrálny register záverečných prác
  2. Akademický informačný systém MTF STU
  3. Úložisko na serveri MTF STU
  4. Elektronický nosič uchovávaný v Akademickej knižnici

Stav digitalizácie záverečných prác na MTF STU:

Snahou MTF STU je spracovávať všetku dokumentáciu v čo najväčšom možnom časovom rozpätí (t. z. s  čo najväčšou možnou mierou retrospektívy) s cieľom poskytnúť podľa možností najkomplexnejšie informácie. Z tohto dôvodu pristúpila Akademická knižnica k spätnej digitalizácii všetkých záverečných prác s podmienkou, že vo fyzickej forme (tlačenej) sa záverečné práce uchovávajú za posledných 10 rokov.

Rok BP DP DzP
Počet zaevidovaných v AK Počet zdigitalizovaných  Počet zaevidovaných v AK Počet zdigitalizovaných  Počet zaevidovaných v AK Počet zdigitalizovaných 
1974         1 1
1979         1 1
1984         1 1
1986         2 2
1987     231 82 2 1
1988     223 136 10 8
1989     226 172 9 9
1990     241 9 6 5
1991     211 14 2 2
1992     167 58 4 4
1993     225 29 5 5
1994     97 31 4 4
1995     163 42 10 10
1996     177 18 11 10
1997     236 62 7 7
1998     441 89 7 7
1999     633 336 9 9
2000     443 438 8 8
2001 16   468 379 10 10
2002 96   365 365 11 11
2003 434 2 394 394 4 3
2004 504 2 473 473 18 18
2005 661 1 536 106 12 12
2006 641 1 600 30 23 23
2007 688 1 402 28 25 25
2008 695 608 653 450 21 21
2009 602 31 1235 551 37 36
2010 793 16 833 752 77 77
2011 466 441 669 669 55 55
2012 520 508 756 440 88 88
2013 492 202 570 538 36 36
2014 432 98 478 478 39 39
2015 459 1 444 184 37 37
2016 396 401 413 412 7 7
2017 291 51 443   28 28
Spolu 8186 2364 13446 7765 626 620

 

Počet zaevidovaných v prírastkovom zozname 22258
Počet zdigitalizovaných na serveri ZP 10749

aktuálne k 6.10.2017