Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

prof. Ing. Pavel Važan, PhD.

riaditeľ ústavu

+421 918  892 762
pavel.vazan@stuba.sk 

doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

1. zástupca riaditeľa ústavu

zástupca riaditeľa ústavu pre medzinárodné projekty

+421 906 068 442
peter.schreiber@stuba.sk 

doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.

zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogickú činnosť

vedúci katedry aplikovanej matematiky

+421 918 646 046
robert.vrabel@stuba.sk 

doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.

zástupkyňa riaditeľa pre vedeckovýskumnú činnosť

+421 906 068 439 maria.behulova@stuba.sk

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

vedúci katedry informačných a riadiacich systémov

+421 918 646 061
pavol.tanuska@stuba.sk

doc. Ing. Milan Naď, CSc.

vedúci katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky

+421 906 068 429
milan.nad@stuba.sk 

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

vedúci katedry priemyselnej automatizácie

+421 906 068 425
german.michalconok@stuba.sk 

Emília Minarčíková

sekretariát

+421 906 068 409
+421 918 646 021
emilia.minarcikova@stuba.sk